Rysk troll fabrik

Trollfabriker

Trollfabriker utgör verkligen allvarliga hot mot informationslandskapet. Dessa organisationer, som ofta agerar i det fördolda, har en enorm påverkan på hur vi uppfattar världshändelser, politik och samhällsfrågor. Här är några ytterligare reflektioner om trollfabrikernas faror:

 1. Spridning av desinformation:
  Trollfabriker är specialiserade på att sprida desinformation. Genom att skapa falska nyheter, memes, och manipulera diskussioner på sociala medier, kan de påverka människors åsikter och beslut. Detta underminerar den demokratiska processen och skapar förvirring bland allmänheten.
 2. Polarisering och splittring:
  Trollfabriker är ofta inriktade på att skapa konflikter och polarisering. Genom att förstärka extrema åsikter och skapa motsättningar mellan olika grupper, kan de destabilisera samhället och skapa en klyfta mellan människor.
 3. Försvagning av förtroende:
  Genom att sprida falsk information och ifrågasätta trovärdiga källor underminerar trollfabrikerna förtroendet för media, vetenskap och institutioner. Detta kan leda till en allmän misstro mot auktoriteter och skapa kaos.
 4. Internationell påverkan:
  Trollfabriker är inte begränsade till ett enskilt land. De agerar internationellt och påverkar politiska händelser och val över hela världen. Detta gör det ännu svårare att bekämpa deras påverkan.

Grupper som är kända för att sprida desinformation

Det är avgörande att vara medveten om dessa hot och aktivt arbeta för att motverka desinformation. Vi måste vara kritiska mot den information vi möter och söka efter trovärdiga källor. Genom att vara medvetna och engagerade kan vi skydda vårt informationslandskap och vår demokrati. Här är några exempel:

Internet Research Agency (IRA)

Doppelganger är en del av den ryska desinformationskampanjen och trollfabriken känd som Internet Research Agency (IRA). Denna organisation, baserad i Ryssland, har blivit ökänd för sitt arbete med att sprida desinformation och försöka påverka politiska processer, särskilt genom användning av sociala medier. IRA kopplas till den ryska staten och anses vara en del av Rysslands strategi för informationskrigföring. Organisationen använder trollkonton och falska profiler för att sprida politiskt polariserande innehåll, desinformation och propaganda, speciellt under politiska händelser såsom presidentval och politiska kampanjer i andra länder.

Kinas trollarmé

”50 Cent Party” är en term som används för onlineanvändare som har anlitats av myndigheterna i Folkrepubliken Kina för att manipulera den allmänna opinionen och sprida desinformation till förmån för det styrande kinesiska kommunistpartiet (KKP), Begreppet ”Kinas trollarmé” används ibland informellt för att hänvisa till en påstådd armé av internetanvändare som sägs vara anställda eller organiserade av den kinesiska regeringen för att påverka diskussioner och sprida propaganda på sociala medier och andra digitala plattformar.

Iranska trollfabriker

Iran har erkänts för att använda olika former av informationsoperationer för att främja sina intressen och påverka diskussioner online. Det finns användning av trollkonton, spridning av desinformation och propaganda, men det är svårt att bedöma i vilken utsträckning detta sker och hur välorganiserat det är jämfört med andra länder eller aktörer.

Andra länders trollfabriker

I internetets skuggor lurar inte bara totalitära regimer som Kina, Ryssland och Iran, utan även andra aktörer som är skickliga i att förvränga sanningen. Dessa krafter är rustade med desinformation och sprider oordning och splittring med en precision likt en kirurgs. De manipulerar sociala medier, planterar falska nyheter och förvränger verkligheten för att gynna sina dolda syften. Som marionetter i en digital teater, dansar de till tonerna av en okänd regissörs pipa, ibland understödda av ryska påverkanskampanjer som drivs av en agenda som hotar att underminera grunden för vårt samhälle.

 • Sverige
  Det svenska politiska partiet Sverigedemokraterna (SD) har varit inblandat i kontroverser kring skapandet av en onlineaktivistgrupp som kallas ”Battlefield”. Denna grupp, som verkar under radarn, sprider förklädd propaganda genom anonyma Facebooksidor och strävar efter att nå ut till en stor följarskara. Den hemliga trollfabriken har väckt frågor om hur sådana taktiker påverkar demokratin. Användningen av humor, memes och samordnade budskap, som påminner om ryska trollmanualer och liknande strategier som användes av Trumps kampanj och nazistisk propaganda under andra världskriget, är orsak till oro. Eftersom SD fortsätter att verka i skuggorna uppstår frågor om allmänhetens medvetenhet om deras sanktionerade online-disinformation-verksamhet och den potentiella indirekta finansieringen genom skattebetalarnas pengar. Situationen understryker den känsliga balansen mellan yttrandefrihet och ansvarsfullt beteende på nätet i det politiska landskapet.
 • Turkiet:
  Det styrande partiet i Turkiet, Rättvise- och utvecklingspartiet, är känt för att ha en trollfabrik som går under namnet AK Trolls. Denna enhet använder sociala medieplattformar på ett strukturerat sätt för att främja AKP, smutskasta oppositionen och angripa enskilda personer genom att sprida desinformation om dem på internet. Deras främsta målgrupp är de som motsätter sig den nuvarande presidenten Erdoğans politik, vilket kan inkludera kurdiska nationalister och kemalister.
 • Brasilien:
  Det har varit misstankar om att Brasiliens tidigare president Jair Bolsonaro och hans familj skapade trollfabriker för att främja stöd för sin regeringspolitik och attackera sina politiska rivaler online. Dessa falska konton och botar misstänks vara kontrollerade av ett kontor inom en av Bolsonaros regeringsbyggnader, ledd av Jairs son Carlos, känt som ”hatets kontor” som misstänks ha skapat mer än tusen falska konton för att stödja Bolsonaros regering.
 • Vietnam:
  I likhet med Rysslands IRA och Kinas 50 Cent-armé rapporterar deltagarna att de är organiserade i team och grupper av kommentatorer som deltar i vietnamesiska och internationella politiska bloggar och internetforum med hjälp av marionetter och storskaliga orkestrerade troll- och desinformationskampanjer för att främja pro-vietnamesisk kommunistisk propaganda.
 • Malaysia:
  Under 2022 meddelade Meta Platforms att de tagit bort hundratals Facebook- och Instagram-konton kopplade till Royal Malaysia Police (RMP). Dessa konton användes som en del av en trollfabrik för att sprida propaganda och manipulera den offentliga diskursen om den malaysiska polisen och regeringen, enligt Meta’s policy för ”koordinerat oäkta beteende”.
 • Nicaragua:
  I november 2021 stängde Facebook konton, grupper och sidor kopplade till en trollfabrik som drevs av det styrande partiet i Nicaragua, Sandinista National Liberation Front.
 • Indien:
  Indiens styrande parti BJP har ett stort antal anhängare på nätet som stöder dess agenda och attackerar politiska rivaler. Deras metoder dokumenterades av den undersökande journalisten Swati Chaturvedi, som beskrev dem som en ”digital armé” i sin bok i ämnet, I Am a Troll: Inside the Secret World of the BJP’s Digital Army.
 • Filippinern:
  Filippinerna har kallats ”patient zero” i den globala desinformationsepidemin. Studier av landets trollfabriker har visat att politiska kampanjer betalar troll mellan 1 000 och 2 000 dollar per månad för att skapa flera falska sociala mediekonton för att posta politisk propaganda och attackera kritiker.


Dessa trollfabriker utgör allvarliga hot mot informationslandskapet, och det är viktigt att vara medveten om deras verksamhet för att kunna granska informationen vi möter kritiskt och fatta välgrundade beslut.

Läs mer: