Useful idiots

Nyttiga idioter

Begreppet ”nyttig idiot” beskriver en individ som agerar till förmån för en annan part utan att ha en fullständig förståelse för konsekvenserna. Detta begrepp är vanligt inom politiken och syftar på personer som ovetande stöder propaganda eller främjar en fiendes intressen.

Termen används ofta av utländska underrättelsetjänster och andra för att utnyttja övertygelsen hos naiva ”idealister” eller personer med starka politiska övertygelser för att sprida propaganda, falska rykten eller samla in information.

Under en längre tid har Ryssland arbetat på att skapa relationer med högerpopulistiska och nationalistiska politiska partier över hela Europa. Dessutom finns det en beundran för Vladimir Putin inom vissa nationalistiska och EU-kritiska partier som ofta delar rysk propaganda och desinformation på sociala medieplattformar.

Tänk på…

Det är viktigt att vara försiktig med användningen av termen, eftersom den kan uppfattas som nedlåtande mot dem som kanske bara har olika perspektiv eller nivåer av förståelse. Den förnekar deras handlingsförmåga och antyder att deras handlingar enbart drivs av okunskap eller manipulation.

Vid diskussioner om politiska ideologier är det viktigt att möjliggöra respektfulla och nyanserade samtal för att uppnå en djupare förståelse av olika perspektiv. Istället för nedlåtande termer som ”nyttig idiot” är det mer produktivt att fokusera på att adressera de underliggande frågorna som driver individer att stödja vissa orsaker.

Genom att främja öppen dialog och kritiskt tänkande kan vi sträva efter ett inkluderande och empatiskt samhälle där individer uppmuntras att ifrågasätta, lära sig och delta i konstruktiva debatter utan att använda förnedrande etiketter.

* Klicka på startknappen i visningsfönstret, eller direkt på någon av de dokumentärer som du vill se.

loading videos
Loading Videos…