Vladimir Putin ”The Puppet Master”

Vladimir Putin

Vladimir Putin, ofta kallad ”The Puppet Master”, är en kontroversiell internationell figur på grund av Rysslands försök att påverka både folkomröstningen om Storbritanniens EU-medlemskap och det amerikanska presidentvalet 2016, för att bara nämna några av de incidenter som skapat debatt.

Putin och Kremls Internet-trollarmé bedriver kontinuerligt påverkansoperationer och desinformation – både betalda, diskreta och indirekt påverkan av nyttiga idioter. Dessa personer utför handlingar som gynnar Putinregimen utan att vara medvetna om att de spelar deras spel. Istället tror de att de försvarar sina egna intressen, medan Kremls egentliga syfte är att sprida tvivel och öka den sociala oron i västvärlden. Denna strategi har som mål att påverka kommande och pågående val i andra länder samt öppna upp för framväxten av högerpopulistiska och nationalistiska rörelser. Ryssland har också med våld annekterat territorier som anses viktiga för deras intressen utanför landets gränser, vilket ytterligare bidrar till spända relationer med omvärlden.

Ryssland försöker nu även bli en politisk, militär och ekonomisk stormakt i bl.a. Afrika. I olika länder som Centralafrikanska republiken, Moçambique, Libyen, Sudan och Kongo-Kinshasa har man sett att Wagnergruppen har varit involverad. En anledning till att använda privata militära företag istället för de officiella väpnade styrkorna är att dessa företag opererar i en oklar juridisk kontext, vilket gör att deras involvering kan förnekas av officiella ryska företrädare. Därtill har de opererat i Venezuela, Ukraina och Syrien. Wagnergruppen är också utmärkande med tanke på deras tydliga kopplingar till Putinregimen. Dessa kopplingar gör att gruppen har stora finansiella muskler, och kan, trots stora förluster i strider, alltid rekrytera ny personal.

Vidare skapar Putinregimen också flyktingvågor för att försvaga EU genom att ”vapenisera” migration från Nordafrika och Mellanöstern mot EU. Detta är ett försök att destabilisera och underminera kontinenten.

* Klicka på startknappen i visningsfönstret, eller direkt på någon av de dokumentärer som du vill se..

loading videos
Loading Videos…