Antidemokratiska demagoger

Kina, Ryssland och Iran

Ryssland har under flera år orsakat oro i USA och västvärlden på grund av deras inblandning i bland annat folkomröstningen om Storbritanniens EU-medlemskap och det amerikanska presidentvalet 2016. Det har blivit allt tydligare att Ryssland inte är den enda aktören, och andra totalitära stater som Kina och Iran har också kommit in i spelet. Det har varit rapporter om att både Kina och Iran har försökt påverka val i olika länder. Kina har anklagats för att försöka påverka valresultat genom att sprida desinformation och genomföra cyberattacker. Iran har också anklagats för liknande beteende, till exempel genom att använda fejkade konton på sociala medier för att påverka valprocessen.

Det finns flera möjliga motiv för varför dessa ”ondskans axelmakter” skulle rikta sig mot västvärldens demokratier

1. Geopolitiskt inflytande: Genom att underminera västvärldens demokratier kan dessa länder stärka sitt eget geopolitiska inflytande. Genom att destabilisera sina konkurrenter kan de öka sin egen makt och påverka globala frågor enligt sina egna intressen.

2. Ideologisk rivalitet: Det finns en ideologisk rivalitet mellan dessa länder och västvärldens demokratier. Till exempel kan Kina och Iran ha olika politiska system och värderingar än vad som är vanligt i väst, och de kan se demokrati som ett hot mot sin egen regim.

3. Ekonomiska och handelsmässiga intressen: Västvärldens demokratier är ofta ekonomiskt och handelsmässigt framstående. Konkurrerande länder kan försöka försvaga dessa ekonomier för att gynna sina egna intressen och minska västvärldens inflytande i den globala ekonomin.

Det finns flera totalitära stater än Kina, Ryssland och Iran som kan sägas motarbeta demokratier på olika sätt. Här är några exempel:
1. Nordkorea: Nordkorea är känt för sitt auktoritära styre och brist på politisk frihet. Landet har en enpartistat där den styrande regimen kontrollerar alla delar av samhället.

2. Saudiarabien: Saudiarabien är en monarki där politisk opposition är förbjuden och mänskliga rättigheter ofta kränks. Landet har begränsad yttrandefrihet och rätten till fredliga sammankomster.

3. Vitryssland: Vitryssland har länge styrt av president Aleksandr Lukasjenko, som har stått för auktoritärt styre och begränsningar av demokratiska friheter. Det har varit en brist på politisk pluralism och val har ifrågasatts för att vara opålitliga.

4. Kuba: Kuba har länge varit känt för sitt enpartistyre och begränsningar av politiska friheter. Landet har begränsad pressfrihet och politisk opposition är inte tillåten. Detta är bara några exempel och det finns andra länder med liknande problem.

*Det är viktigt att notera att dessa motiv kan vara komplexa och variera beroende på de specifika strategiska målen för varje land. Det är också viktigt att erkänna att inte alla medborgare eller beslutsfattare inom dessa länder stöder eller involverar sig i sådana attacker mot demokratiska länder.

* Klicka på startknappen i visningsfönstret, eller direkt på någon av de dokumentärer som du vill se..

loading videos
Loading Videos…