Viktor Orbán och Donald Trump

Populismens framväxt

Under de senaste åren har vi sett en ökning av högernationalistiska och främlingsfientliga rörelser i västvärlden. Dessa grupper utnyttjar ofta sociala medier för att sprida konspirationsteorier och propaganda, och de får ofta stöd från internettroll associerade med Putinregimen.

Samarbete och internationalisering

Personer som Steve Bannon och den tidigare ledaren för Brexitpartiet, Nigel Farage, har varit involverade i att hjälpa högernationalistiska partier att få fotfäste genom den internationella tankesmedjan ”The Movement”. Dessa olika grupper delar en världsåskådning som fokuserar på nationell identitet och etnisk homogenitet.

Demokratisk försämring

Inom EU har flera länder under det senaste årtiondet rört sig i en mer auktoritär riktning. Ungern och Polen har sett den mest påtagliga försämringen i sina demokratiska förhållanden, men Slovenien, Kroatien, Tjeckien och Grekland har också upplevt betydande demokratiska försämringar.

EU:s verktyg

Det är viktigt att notera att EU har verktyg för att hantera demokratiska försämringar i sina medlemsländer. Artikel 7 i Lissabonfördraget kan användas för att vidta åtgärder mot länder som bryter mot EU:s grundläggande värderingar.

Hot mot demokratin och stabiliteten

Nationalistiska och högerextrema rörelser protesterar mot globalisering, frihandelsavtal, EU, NATO, klimatförändringar och mycket annat. Deras framväxt på den politiska arenan i Europa utgör ett direkt hot mot kvinnors och minoriteters rättigheter, arbetet med klimatförändringar, demokratin och stabiliteten inom EU.

Läs mer:


Klicka på startknappen på någon av de dokumentärer nedan som du vill se.

Varför fjäskar extremhögern för starka män? Från Ungern till Texas reser teamen runt om i världen för att spåra…

Den växande rörelsen, ledd av högerpolitiker, utmanar alltmer separationen mellan kyrka och stat…

Myndigheterna i Tyskland avvärjde en kupp av den så kallade Reichsbürger-rörelsen. Denna…

Inför demonstrationerna i Charlottesville använde alt-right-organisatörerna en meddelandetjänst som…

Ryssland har stärkt sitt inflytande i Europa genom att bilda allianser med högerextrema partier för…

Kampanjfinansieringen för Marine Le Pens parti Nationella fronten under det franska valet 2017…

Högerpopulister är på frammarsch i hela Europa. När EU-parlamentsvalet närmar sig erbjuds de…

Vågen av populistisk politik i Europa, som lovar att avveckla den styrande eliten, stoppa migrationen…

Elliott Kline, även känd som Eli Mosley, vill få dig att tro att alt-högern består av amerikanska patrioter…

Högerpartierna har en agenda: de vill avveckla EU. Guido Reil från tyska AfD anser att det bästa sättet…

Historien kanske inte upprepar sig, men man kan ändå lära sig av den. Hur uppnår dagens…

En ny våg av högerextrem politik sveper över Europa. The Nines Europakorrespondent…

Från USA:s tidigare president Donald Trump till Brasiliens förre president Jair Bolsonaro delar dessa…