Viktor Orbán och Donald Trump

Populismens framväxt

I västvärlden har högernationalistiska och främlingsfientliga rörelser vunnit terräng de senaste åren. De utnyttjar sociala medier för att sprida desinformation och propaganda, och får ofta stöd från aktörer som Putins regim. Denna utveckling utgör ett direkt hot mot demokratin, mänskliga rättigheter och stabiliteten i Europa.

Ungdomar i frontlinjen

Tidigare var bilden av en typisk extremhögeranhängare en äldre, vit man. Idag ser vi en annan bild: det är unga väljare som driver framgångsvågen för dessa partier. De lockas av en retorik som pekar ut invandring som ett hot mot deras framtid och utnyttjar sociala medier för att nå dem på ett effektivt sätt.

Internationella nätverk

Högernationalistiska partier i olika länder samarbetar och stöds av aktörer som Steve Bannon, Nigel Farage och Ryssland. De delar en världsåskådning som betonar nationell identitet och etnisk homogenitet, och Ryssland ser dem som verktyg för att undergräva västvärlden och dess demokratiska värderingar.

Demokratin under attack

Ungern och Polen är de mest tydliga exemplen på EU-länder som rört sig i en mer auktoritär riktning de senaste åren, men demokratiska försämringar har skett i flera andra länder. EU har verktyg för att hantera detta, som Artikel 7 i Lissabonfördraget, men det krävs en starkare vilja att använda dem.

Ett hot mot allt vi värdesätter

Populistiska och högerextrema rörelser protesterar mot globalisering, frihandel, EU, NATO, klimatarbete och mycket annat. De utgör ett direkt hot mot kvinnors och minoriteters rättigheter, arbetet med klimatförändringar, demokratin och stabiliteten i Europa.

Tid att agera

Vi får inte blunda för den mörka trenden med populismens framväxt. Vi måste engagera oss i en aktiv kamp för att försvara demokratin, mänskliga rättigheter och de värderingar som vi har byggt vårt Europa på.

Detta kräver:

  • Att bekämpa desinformation och propaganda på sociala medier.
  • Att stärka demokratiska institutioner och kritiskt tänkande bland unga.
  • Att samarbeta internationellt för att motverka aktörer som Ryssland.
  • Att använda EU:s verktyg för att hantera demokratiska försämringar. 


Låt oss inte låta populismen släcka demokratins ljus i Europa. Låt oss tillsammans stå upp för de värderingar som vi tror på och skapa en ljusare framtid för alla.


Klicka på startknappen på någon av de dokumentärer nedan som du vill se.

Varför fjäskar extremhögern för starka män? Från Ungern till Texas reser teamen runt om i världen för att spåra…

Den växande rörelsen, ledd av högerpolitiker, utmanar alltmer separationen mellan kyrka och stat…

Myndigheterna i Tyskland avvärjde en kupp av den så kallade Reichsbürger-rörelsen. Denna…

Inför demonstrationerna i Charlottesville använde alt-right-organisatörerna en meddelandetjänst som…

Ryssland har stärkt sitt inflytande i Europa genom att bilda allianser med högerextrema partier för…

Kampanjfinansieringen för Marine Le Pens parti Nationella fronten under det franska valet 2017…

Högerpopulister är på frammarsch i hela Europa. När EU-parlamentsvalet närmar sig erbjuds de…

Vågen av populistisk politik i Europa, som lovar att avveckla den styrande eliten, stoppa migrationen…

Elliott Kline, även känd som Eli Mosley, vill få dig att tro att alt-högern består av amerikanska patrioter…

Högerpartierna har en agenda: de vill avveckla EU. Guido Reil från tyska AfD anser att det bästa sättet…

Historien kanske inte upprepar sig, men man kan ändå lära sig av den. Hur uppnår dagens…

En ny våg av högerextrem politik sveper över Europa. The Nines Europakorrespondent…

Från USA:s tidigare president Donald Trump till Brasiliens förre president Jair Bolsonaro delar dessa…