Orban-Kaczynski

Alt. högern

Under de senaste åren har vi blivit allt mer medvetna om förekomsten av alt-right, den alternativa högern, och deras användning av konspirationsteorier och öppen främlingsfientlighet på sociala medier. Dessa grupper får ofta stöd från internettroll som är associerade med Putinregimen, och även Steve Bannon har varit inblandad i att hjälpa högernationalistiska partier att få fotfäste.

Dessa olika grupper delar en världsåskådning som fokuserar på nationernas inre samhörighet. Inom EU har flera länder under det senaste årtiondet rört sig i en mer auktoritär riktning, och sex EU-länder har blivit pekade ut som ”autokratiserande”.

Ungern och Polen har sett den mest påtagliga försämringen i sina demokratiska förhållanden under det senaste årtiondet. Slovenien har också börjat röra sig i samma riktning, och även Kroatien, Tjeckien och Grekland har upplevt betydande demokratiska försämringar. Det är viktigt att notera att EU har flera verktyg för att hantera demokratiska försämringar i sina medlemsländer. Till exempel kan EU använda sig av artikel 7 i Lissabonfördraget för att vidta åtgärder mot länder som bryter mot EU:s grundläggande värderingar. Situationen kan också förändras över tiden, så det är alltid bra att vara uppdaterad på den senaste utvecklingen i dessa länder.

Nationalistiska och högerextrema rörelser har tidigare dykt upp på den politiska scenen, så mönstret känns bekant även idag. Dessa rörelser protesterar mot globaliseringen inom näringslivet, frihandelsavtal, EU, NATO, klimatförändringar och mycket annat. Deras framväxt på den politiska arenan i Europa utgör ett direkt hot mot kvinnors och minoriteters rättigheter, arbetet med klimatförändringar, demokratin och stabiliteten inom EU.

* Klicka på startknappen i visningsfönstret, eller direkt på någon av de dokumentärer som du vill se..

loading videos
Loading Videos…