Vladimir Putin och Donald Trump

Dokumentärer

En våg av demokratisk tillbakagång pågår, där allt fler länder rör sig mot mindre demokratiska och mer auktoritära system. Drivna av nationalistiska och populistiska strömningar, stärks dessa ofta av ryska påverkanskampanjer. Denna utveckling väcker mörka minnen från 1930-talets framväxt av diktaturer, en period med förödande konsekvenser. Rädslan för en upprepning av historien hänger tungt över världen, och oron för att konflikten i Ukraina ska sprida sig i Europa och leda till ett framtida tredje världskrig växer sig allt starkare.

En värld i skuggan av auktoritära strömningar

I denna sektion fokuserar vi på individer och fenomen som utgör centrala aktörer i denna bekymmersamma dynamik. Vladimir Putin, Donald Trump, Steve Bannon och den alternativa högern är i huvudrollen för denna oroande trend. Det är ett spel där även auktoritära regimer som Ryssland, Iran och Kina aktivt underminerar demokratiska processer och strävar efter geopolitiskt inflytande.

Hoten mot demokratin

Dokumentärerna ger en djupare förståelse för de komplexa frågor som rör populistiska strömningar, auktoritära regimer och hoten mot demokratin. Genom att titta på dem kan vi:

 • Lära oss mer om auktoritära ledares agerande och strategier.
 • Få värdefulla verktyg för att identifiera hot mot demokratin i olika former.
 • Bättre förstå de utmaningar vi står inför och hur vi kan bekämpa dem.


Det är viktigt att vi som anhängare av demokratiska värderingar står enade i vårt försvar av grundläggande rättigheter och principer. Genom att öka vår kunskap och engagemang kan vi bidra till att skydda vår gemensamma framtid och bygga en mer rättvis och fredlig värld. Dokumentärerna ger oss verktyg att förstå och agera mot hoten mot demokratin.

Dokumentärer:

 1. Vladimir Putin
  En djupgående analys av Putins styre, hans ambitioner och Rysslands geopolitiska strävanden.
 2. Donald Trump
  En undersökning av Trumps politiska agenda, hans kopplingar till auktoritära ledare och effekterna av hans presidentskap.
 3. Steve Bannon
  En profil av Bannon, hans ideologiska bakgrund och hans roll i den globala populistiska rörelsen.
 4. Alternativa högern
  En kartläggning av den alternativa högerns olika grenar, deras ideologier och deras inflytande på den politiska diskursen.
 5. QAnon
  En analys av den konspirationsteoretiska rörelsen QAnon, dess ursprung, spridning och effekter på samhället.
 6. Kina, Ryssland och Iran
  En jämförelse av ”ondskans axelmakter”, deras gemensamma drag och deras utmaning mot den globala ordningen.
 7. Nyttiga idioter
  En undersökning av hur västerländska individer och organisationer oavsiktligt bidrar till auktoritära regimers propaganda och målsättningar.

Klicka på någon av länkarna ovan, de leder dig vidare till den dokumentärer avdelning som du vill titta på.