Nationalistiska strömningar understödda av ryska påverkanskampanjer

Dokumentärer

Autokratiseringsvågen som sveper över världen och påverkar alla kontinenter är förvånansvärt ofta kopplad till olika former av nationalistiska strömningar, understödda av ryska påverkanskampanjer som ökar social oro. Denna situation bekymrar mig, eftersom det påminner mycket om de politiska mönstren från 1930-talet, och jag är därför rädd för att historien kan upprepa sig.

Därför har jag fokuserat på att lägga upp dokumentärer om personer och fenomen som är både intimt sammanlänkade och ömsesidigt beroende av varandra, såsom Vladimir Putin, Donald Trump, Steve Bannon och den snabbt växande nationalismen och högerradikalismen. Målet är att öka medvetenheten om dessa frågor och belysa deras inverkan på vårt globala samhälle.

Det har dessutom blivit allt tydligare att Ryssland inte är den enda aktören, andra länder som Kina och Iran har också kommit in i spelet. Genom att sprida desinformation och påverkansoperationer underminera västvärldens demokratier kan dessa länder stärka sitt eget geopolitiska inflytande och öka sin egen makt och påverka globala frågor enligt sina egna intressen.

Klicka på någon av länkarna ovan, de leder dig vidare till den dokumentärer avdelning som du vill titta på..