Steve Bannon

Steve Bannon

Bannon anses vara hjärnan bakom Team Trumps strategi att utmana den globala maktstrukturen, vilket står i kontrast till tidigare amerikanska värderingar. Detta är också ett populärt tema bland nationalistiska konspirationsteoretiker som engagerat följer och hjälper till att sprida Trumps alternativa fakta via sociala medier, därmed assisterar de Trump-administrationen i att undgå sanningen.

Efter att Bannon lämnade Vita huset har han istället stöttat och hjälpt olika nationella populistiska och konservativa politiska rörelser runt om i Europa genom den internationella tankesmedjan ”The Movement”. Steve Bannons mål är att tillsammans med andra likasinnade ledare runt om i världen driva en kamp för ett globalt skifte mot nationalism via tankesmedjan.

* Klicka på startknappen i visningsfönstret, eller direkt på någon av de dokumentärer som du vill se..

loading videos
Loading Videos…