Curriculum vitae

På den här sidan har jag försökt skapa ett webbaserad, lättförståeligt CV, eftersom jag var nyfiken på hur en sådan kan se ut.

Michael Axberg

”Jag har aldrig låtit min skolgång störa min utbildning.” ― Mark Twain
Michael Axberg 24-03-22

Kontakta mig

Mobil ES :  +34 633 487 867
Mobil SE :  +46 704 770 800

Curriculum vitae

Min nomadiska uppväxt:

Ständiga flyttar präglade min barndom. Min fars karriär innebar att vi bytte stad fem gånger och jag bytte skola sex gånger under grundskolans första nio år. Västerås, min födelsestad, var den första i raden, följt av Sundsvall, Uppsala, Södertälje och slutligen Linköping, där jag avslutade nionde klass.

Anpassningsförmåga och nytänkande:

Dessa flyttar och erfarenheter har format mig till den jag är idag. Jag har en förmåga att snabbt läsa av och anpassa mig till nya människor och situationer. Att tänka utanför ramarna och prova nya saker är inget som skrämmer mig.

En arbetsrelaterad skada:

I slutet av 1980-talet drabbades jag av arbetsrelaterade vibrations skador. Försäkringskassan erkände delvis skadan 1993 efter en köldprovokationundersökning som visade vibrationsskador i min högra hand. Ironiskt nog är jag vänsterhänt. Upptäckten ledde till att alla vidare undersökningar abrupt avbröts. Redan år 1993 tvingades jag därför att omstrukturera min karriär och omskola mig, jag har därefter arbetat med diverse datarelaterade arbetsuppgifter. De datarelaterade arbetsuppgifterna jag har jobbat med sedan dess inkluderar administrativa uppgifter, datainmatning, webbdesign och programmering.

Förstadiet till kronisk smärta:

Redan på slutet av 1980-talet misstänkte överläkaren på hand- och plastikkirurgen i Linköping att jag, utöver min överrörlighet i handlederna, även kunde ha börjat utveckla förstadiet till Raynauds fenomen, parestesier och karpaltunnelsyndrom. Dessa symptom orsakas av kraftig vibrationsexponering och leder till att blodkärlen i händerna och fingrarna drar ihop sig. Domningar, förlust av känsel och skador på nerver, muskler och leder är några av följderna. Den smärta, domningar och känselbortfall som jag lider av har gradvis förvärrats med åldern och under de senaste 20 åren har de eskalerat till kronisk värk. Denna smärta förvärras kraftigt av snabba väderomslag och väderfronter det var av den anledningen jag flyttade till Spanien då det mildare och stabilare klimatet i Spanien är mer fördelaktigt för mitt välbefinnande och jag kunde därifrån utföra mina arbetsuppgifter betydligt lättare.

Språk

Svenska, engelska.

Senaste utbildning 

SWIT – Tekniker för digital media produktion: Programmets innehållet är väl förankrat i aktuell forskning inom fältet människa-datorinteraktion (MDI) och inkluderar bl.a. användarcentrerad design, konceptdesign och prototyping.

Kunskapsnivå

Verbal och skriftlig kommunikation 90%
Projektledning 95%
Programmering 80%
Web design 90%