Curriculum vitae

På den här sidan har jag försökt skapa ett webbaserad, lättförståeligt CV, eftersom jag var nyfiken på hur en sådan kan se ut.

Michael Axberg

”Jag har aldrig låtit min skolgång störa min utbildning.” ― Mark Twain

Erik Michael Axberg

Kontakta mig

Mobil ES :  +34 633 487 867
Mobil SE :  +46 704 770 800

Curriculum vitae

Vem är jag?

Jag och min familj flyttade runt i Sverige under min uppväxt på grund av min fars karriär. Mellan min första och nionde klass i grundskolan bytte vi stad fem gånger och jag bytte skola sex gånger. Vi flyttade först från min födelseort Västerås, sedan vidare till Sundsvall, Uppsala, Södertälje, och till slut fick jag avsluta nionde klass i Linköping. Jag var aldrig den bästa eleven i skolan, men jag var inte heller alltför stökig. Mycket av min kunskap kommer från eget intresse snarare än formell utbildning.

Dessa flyttar och erfarenheter har dessutom hjälpt mig att utveckla förmågan att snabbt läsa av och anpassa mig till nya människor och situationer, samt att inte vara rädd för att tänka utanför ramarna och prova nya saker.

På grund av en arbetsrelaterad skada som jag drabbades av i slutet av 1980-talet, och som sedan delvis godkändes av Försäkringskassan 1993, efter att deras köldprovokationundersökning konstaterade att jag hade vibrationsskador i min högra hand. Denna upptäckt gjorde att de abrupt avbröt alla vidare undersökningar. (Notera: Jag är vänsterhänt) … Därefter var jag tvungen att totalt ändra inriktning på min karriär och söka jobb som inte belastar min kropp på samma sätt som tidigare.

  • Redan på slutet av 1980-talet misstänkte överläkaren på hand- och plastikkirurgen i Linköping att jag, förutom min överrörlighet i handlederna som gör att jag lätt bryter eller får sprickor i mina båtben, även kunde ha börjat utveckla förstadiet till det som han kallade för ”Raynauds fenomen, parestesier och karpaltunnelsyndrom” som orsakats av kraftig vibrationsexponering.
  • Det är ett tillstånd där blodkärlen i händerna och fingrarna drar ihop sig och orsakar domningar, förlust av känsel och skador på nerver, muskler och leder, vilket resulterar i den smärta, domningar och känselbortfall som jag lider av, och som har blivit värre och värre ju äldre jag blir. Problemen har under de senaste 20 åren blivit så pass illa att jag drabbats av vad läkare kallar för kronisk värk som eskalerar vid snabba väderomslag, väderfronter.

Arbetserfarenhet efter 1993

* Stigande ordning

Villa Maria

Webbdesign, webmaster etc.

Silvercan

Projektledare, webbdesign, programmering, administrativa uppdrag.

Stiftelsen Jureka

Administrativa uppdrag, web design.

Pixel Cross Media

Project manager, web design, programmering.

Sonus records

Projektledare, webbdesign, programmering.

Tat’n Roll magazine

Webbdesign, redaktör etc.

Kunskapsnivå

Verbal och skriftlig kommunikation 90%
Projektledning 95%
Marknadsföring 70%
Programmering 80%
Web design 90%

Språk

Svenska, engelska.

Senaste utbildning 

SWIT – Tekniker för digital media produktion.