Chinese (Simplified)EnglishFrenchGermanRussianSpanishSwedish

Citat

Inspirerande citat & ordspråk

Citat & ordspråk är underbara källor till klarsynthet och inspiration, därför har jag på den här avdelningen lagt till lite blandade citat & ordspråk som jag själv tycker är både tänkvärda och upplyftande..

Nu visas 30 stycken slumpade citat, för att få fram nya – ladda om sidan. Ni får också gärna tipsa mig om citat som ni tycker hör hemma på den här sidan..

Att tänka är att jämföra med det förflutna.

— Friedrich von Schiller

Det finns många som anser det vara förmer att hållas för mästare än att vara det.

— Dante

Om tillräckligt många tror, blir alltihopa verklighet.

— Refaat El-Sayed

Det krävs alltid en viss grad av insikt för att erkänna att man ingenting vet.

— Michel de Montaigne

Älska din fiende, det kommer att göra honom vansinnig.

— Kenji Ota

Människan har tre möjligheter att handla klokt. För det första genom eftertanke, det är det mest förädlade, för det andra genom att härma, det är det lättaste, och för det tredje genom erfarenhet, det är det bittraste.

— Konfucius

Det som döljs i den nyktres hjärta, finns på den drucknes tunga.

— Ordspråk ifrån Grekland

Det finns ingen ondska i pengar. Ondskan ligger i på vilket sätt de används.

— Mahatma Gandhi

Lycka är en hållplats mellan för lite och för mycket.

— Channing Pollack

Det är mycket nedslående att leva i en tid då det är enklare att spränga en atom än en fördom.

— Albert Einstein

Alla lärare kan förklara vad de förväntar sig av oss. Men en bra lärare väcker våra förväntningar på oss själva.

— P.N.

Demokrati är den sämsta statsformen, bortsett från alla andra.

— Winston Churchill

Alla vill leva länge och ingen vill kallas gammal.

— Okänd

Den som vill verka lärd i de dummas ögon verkar dum i de lärdas.

— Marcus Fabius Quintilianus

Inget här i världen är så rättvist fördelat som förståndet. Alla tror de har fått tillräckligt.

— Jacques Tati

Allt som vi ser är en skugga kastad av det som vi inte ser.

— Martin Luther King, Jr.

Avundet tar aldrig ledigt.

— Francis Bacon

År 1492 upptäckte de amerikanska indianerna Columbus.

— M. Allwood

Det finns tillräckligt för allas behov, men inte för en enda mans girighet.

— Mahatma Gandhi

Tankeutbyte är omöjligt med en person som inte vill söka sanningen utan tror att han redan äger den.

— Romain Rolland

Köp mark, den tillverkas inte längre.

— Mark Twain

Om berömmelsen kommer först efter döden så brådskar det inte för min del.

— Marcus Valerius Martialis

Alla människor är färgade. Annars skulle man inte se dem.

— Loesje

Sex utan kärlek är en tom upplevelse, men bland tomma upplevelser är sex en av de bästa.

— Woody Allen

Människorna vill hellre förbättra varandra, än sig själva.

— Friedrich Wilhelm Nietzsche

Hellre fiendskap med den kloke än vänskap med den dumme.

— Ordspråk ifrån Malaysia

En demokrati är en stat där fritt meningsutbyte inte slutar med begravning.

— Winston Chuchill

Ett samhälle är aldrig mer civiliserat än hur väl det tar hand om sina svagaste individer.

— Alexander Bard

De kvicka lever på de dummas bekostnad.

— Ordspråk från Sydamerika

De synliga farorna inger oss mindre skräck än de inbillade fasorna.

— William Shakespeare

Nu visas 30 stycken slumpade citat, för att få fram nya – ladda om sidan.

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på min webbplats. Du kan läsa mer om detta på sidan Cookie policy som du finner uppe i menyn.