Project Kylo

Project Kylo

Projekt Kylo var en hemlig operation som utfördes av SVR (Rysslands federala underrättelsetjänst) och efterträdare till KGB med målet att sprida desinformation och propaganda i västvärlden. Operationen avslöjades i en gemensam utredning av The Insider och Der Spiegel i december 2023.

Förslaget till Projekt Kylo togs fram av SVR-officeren Mikhail Kolesov. Han argumenterade för att Kremls propagandametoder behövde moderniseras och bli mer effektiva. Kolesovs plan innebar att man skulle gå från att passivt sprida pro-ryska budskap till att aktivt skapa och förstärka inre motsättningar i västländer, särskilt USA. Ryssland såg USA som sin primära motståndare och ville försvaga dess inflytande på den internationella scenen.

Omfattningen av projektet

Projekt Kylo var ett omfattande projekt som involverade ett stort antal SVR-agenter och samarbete med en rad olika aktörer, inklusive hackare, trollfabriker och mediaorganisationer. Projektet riktade sig mot ett brett spektrum av mål, inklusive regeringar, mediaorganisationer och den breda allmänheten.

Project Kylos mål

Förutom att undergräva förtroendet för västerländska institutioner och stödja den ryska agendan, hade Projekt Kylo också specifika mål, bland annat:

 • Att så splittring och oenighet bland västländerna.
 • Att underminera stödet för Ukraina och NATO.
 • Att främja pro-ryska attityder i västvärlden.
 • Att skada ryktet för västerländska ledare och organisationer.

Metoder och verktyg

För att uppnå sina mål använde Projekt Kylo en rad olika metoder och verktyg, bland annat:

 • Skapande av falska nyhetsartiklar och webbplatser:
  SVR skapade och spred falska nyhetsartiklar och webbplatser som såg ut att komma från legitima källor. Dessa artiklar innehöll ofta desinformation och propaganda som syftade till att undergräva förtroendet för västerländska regeringar och institutioner.
 • Sociala medier:
  SVR använde sociala medier för att sprida desinformation och propaganda. De skapade falska profiler och använde bottar för att sprida sina budskap.
 • Hackning:
  SVR hackade sig in i datornätverk hos mediaorganisationer och regeringar för att stjäla information och sprida desinformation.


Förutom de metoder som nämns ovan använde Projekt Kylo också:

 • Ekonomiskt stöd till pro-ryska politiska partier och rörelser i västvärlden.
 • Organisering av protester och demonstrationer mot västerländska regeringar och politik.
 • Utnyttjande av befintliga spänningar och sociala klyftor i västländer.

Effekter och konsekvenser

Det är svårt att bedöma den fullständiga effekten av Projekt Kylo. Det är dock troligt att projektet bidrog till att sprida desinformation och propaganda i västvärlden, vilket kan ha haft en negativ inverkan på stödet för Ukraina och den transatlantiska enheten.

Avslöjandet av Projekt Kylo var en stor motgång för den ryska regeringen. Operationen ledde till fördömanden från västerländska regeringar och sanktioner mot SVR-agenter. Det är oklart om Projekt Kylo fortfarande är aktivt, men avslöjandet har sannolikt gjort det svårare för SVR att genomföra liknande operationer i framtiden.

Möjlig pågående verksamhet trots officiellt nekande

Även om ryska myndigheter officiellt har förnekat att Projekt Kylo fortfarande är aktivt, tyder vissa bevis på motsatsen. De läckta dokumenten avslöjade kopplingar mellan Projekt Kylo och andra ryska underrättelsetjänster, inklusive GRU (Rysslands militära underrättelsetjänst) och FSB (Rysslands inrikes säkerhetstjänst).

Flera experter menar att Projekt Kylo kan vara fortsatt aktivt trots avslöjandena. Denna ståndpunkt stöds av följande indikationer:

 • Avsaknad av dementi:
  Ryssland har inte officiellt dementerat de specifika anklagelserna om Projekt Kylos pågående verksamhet som presenterats i de läckta dokumenten.
 • Tidigare mönster:
  Ryssland har en historia av att förneka olaglig verksamhet, även när det finns tydliga bevis som tyder på motsatsen.
 • Fortsatt desinformationsaktivitet:
  Desinformationskampanjer som liknar Projekt Kylos metoder har observerats.


Det är dock viktigt att notera att detta inte är avgörande bevis för att Projekt Kylo fortfarande är aktivt. Ytterligare undersökningar krävs för att bekräfta eller motbevisa dessa påståenden.

Slutsats

Projekt Kylo är ett tydligt exempel på Rysslands aggressiva användning av desinformation och propaganda som verktyg för att uppnå sina politiska mål. Operationen utgör ett allvarligt hot mot demokratiska samhällen och kräver en samordnad internationell insats för att motverka den.

Läs mer:

 • Rysslands inblandningar i val
  Understryker behovet av att bekämpa desinformationskampanjer och stärka demokratiska institutioner.

 • Kreml-läckorna
  En inblick i en komplex och strategiskt utformad verksamhet som syftar till att säkra makt och inflytande.

 • Vulkan-files
  De läckta dokument ger en inblick i Vulkan och dess kopplingar till ryska underrättelsetjänster.

 • Rysk närvaro i Afrika

  Rysslands närvaro på afrikanska kontinenten kan delas in i tre huvudområden: politiskt, ekonomiskt och militärt.

 • Rysslands och Kinas närvaro i Sydamerika
  Ryssland och Kina använder en kombination av ekonomiska, mediala, kulturella och teknologiska verktyg för att genomföra påverkansoperationer.
 • Trollfabriker
  Genom att förstärka extrema åsikter och skapa motsättningar mellan olika grupper, kan de destabilisera samhället och skapa en klyfta mellan människor.

 • En global utmaning
  Att motverka desinformation på sociala medier är en viktig uppgift för att skapa en sund och pålitlig digital miljö.